Menu Zamknij

Maszyny i elektronarzędzia

W ofercie posiadamy następujący sprzęt

 • Stopy wibracyjne od 60 – 86 kg
 • Zagęszczarka gruntu od 100 – 300 kg  
 • Szlifierki kątowe do średnicy tarczy 230 mm
 • Agregaty prądotwórcze do 6,5 kVA
 • Nagrzewnice i Osuszacze powietrza
 • Odkurzacze Przemysłowe
 • Wibratory pogrążalne betonu
 • Stacjonarne przecinarki do średnicy 500 mm
 • świdry glebowe

Warunki wynajmu

 • Do opłat za wynajem nie wliczamy niedziel i świąt
 • Do cen należy doliczyć 23% VAT
 • Pobieramy kaucję w wysokości 200-500 zł – przy wypożyczeniu każdej maszyny
 • Koszt roboczogodziny czyszczenia lub naprawy wynosi 50 zł netto + VAT

Ogólne warunki

Najemcy nie wolno wypożyczać sprzętu innym osobom, użytkować sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, dokonywać w urządzeniu jakichkolwiek napraw i przeróbek.
W przypadku uszkodzenia maszyny z winy klienta (uszkodzenie mechaniczne lub nieprawidłowe korzystanie z urządzenia) pokrywa on koszty naprawy sprzętu w wysokości 100%, w innym wypadku nie jest obciążony kosztami naprawy.
W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży urządzenia najemca zobowiązany jest do uregulowania równowartości za sprzęt w wysokości 100%.
Przekazano urządzenie czyste, sprawne technicznie i kompletne.

Sprawy sporne jak też nieregulowane w niniejszej umowie będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Limanowej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Dokumenty wymagane przy rejestracji nowych klientów:

 • Dwa dowody tożsamości ze zdjęciem [osoby prywatne]
 • Wypis z KRS [Firmy] – kopie
 • Nadanie numeru NIP [Firmy] – kopie
 • Nadanie numeru REGON [Firmy] – kopie